Námið er ætlað börnum og unglingum á aldrinum 8-16 ára og er skipt í hópa eftir aldri. Námið er annaskipt og spannar 12 vikur. Kennt er einu sinni í viku tvo klukkutíma í senn þ.e. klukkutíma í söng og klukkutíma í leiklist. Önninni lýkur með nemendasýningu. Mætingarskylda er í skólanum og forföll ber að tilkynna til skólans með tölvupósti á netfangið songlist@leikhusid.is

Söngtímar
Í söngtímum eru að hámarki sex nemendur í hóp. Hver nemandi fær tilsögn í söngtækni og túlkun textans. Sungið er í hljóðnema við undirspil af geisladiskum. Eingöngu eru æfð lög með íslenskum texta. Í sjöttu viku fær hver sönghópur afhentan lítinn söngleik, sem æfður er fram að annarlokum. Hver og einn nemandi fær lag til að æfa sem sungið er í söngleiknum. Æfðar eru hreyfingar við lögin í söngtímanum og túlkun.

Leiklistartímar
Í leiklistartímum er blandað saman tveimur sönghópum þannig að fjöldi nemenda er að hámarki 12. Fyrstu fimm vikurnar byggist kennslan á fjölbreytilegum æfingum sem allar hafa góðan og gildan tilgang. Unnið er með einbeitingu og hlustun, raddbeitingu, rythmaæfingar, spuna og textavinnu af ýmsu tagi. Áhersla er lögð á að efla sjálfstraust nemenda og virkja sköpunarkraft þeirra.

Í sjöttu viku fá nemendur afhent leikrit með söngvum í. Þar fær hver og einn sitt hlutverk ásamt því lagi sem viðkomandi syngur í leikritinu. Nemendur æfa leikritið og þau lög sem það inniheldur ásamt hreyfingum við þau það sem eftir er annar. Nemendur eiga að kunna texta sinn utanbókar vikuna eftir afhendingu leikrits. Það er afar mikilvægt. Aðstoðarkennari, úr hópi elstu nemenda skólans, koma inn í sjöundu viku leikstjóra til aðstoðar.

Nemendasýningar
Önninni lýkur með veglegum nemendasýningum. Hver sönghópur flytur sitt leikrit einu sinni, en þess má geta að á hverri sýningu eru jafnan flutt 3-4 leikrit. Athugið að selt er inná nemendasýningar. Miðaverði er þó haldið í algjöru lágmarki. Miðasala á nemendasýningar í Þjóðleikhúsinu fer fram í síma 551-1200 og á Tix.is